Vojenské zbraně

Od prvopočátku se společnost zabývala především rozvojem svého know-how (patentu č. 283180) a jeho aplikací do konstrukce vojenských zbraní. Různými zkouškami a počtem funkčních vzorků zbraní různých ráží se společnost snažila odzkoušet tento závěrový mechanizmus především u běžně používaných zavedených ráží ve výzbroji armád.

V současné době je využíván ke konstrukci zbraní nový patent č. US 8,117,957, jenž byl vyvinut na základě poznatků a dlouholeté praxe společnosti v rozvoji technického řešení závěrových systémů zbraně. Současné technické řešení vycházející z tohoto nového patentu č. US 8,117,957 je poslední generací rozvoje systému a odstraňuje nevýhody jiných užívaných systémů závěrových mechanizmů zbraní, zaručuje vysokou spolehlivost zbraní a především pravidelnou kadenci při střelbě dávkou v průběhu celého cyklu chodu závěru.

Bylo prokázáno, že tento patentovaný závěrový mechanizmus snižuje vnímaný zpětný ráz zbraně, který rozkládá v čase. To je výhodné pro obsluhu zbraně především při střelbě dlouhými dávkami, kdy je dosaženo výrazně menšího rozptylu zásahů v cíli, než jaký mají konkurenční zbraně.

Další výhodou této konstrukce je to, že nepoužívá k pohonu závěru odvod prachových plynů z hlavně. Tím je mechanizmus zjednodušen a výsledkem je spolehlivá funkce zbraně při zachování všech bezpečnostních prvků systému.

Současnost

Historie