Kdo jsme

Společnost CZECH WEAPONS s.r.o. byla založena v roce 1996 a je zapsána Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 30822.

Hlavním cílem společnosti je neustálé zdokonalování konstrukcí malých střelných zbraní na základě vlastního patentu společnosti č. US 8,117,957, který se týká speciální úpravy závěrového mechanizmu. Jeho využití umožňuje výrazně zlepšit střelecké vlastnosti zbraní, přesnost střelby při střelbě dávkou a jejich snadnější ovládání tím, že je docíleno značného snížení zpětného rázu při výstřelu.

Kromě zbraní využívajících nový systém závěrového mechanismu je cílem společnosti vyvíjet nové moderní zbraně, zjednodušovat jejich konstrukci a zlevňovat výrobu, a to vše pomocí nových technických řešení. Dále vyvíjíme zařízení k likvidaci malorážové munice střelbou, nabízíme technickou pomoc při spouštění výroby malorážové munice v nově zřizovaných závodech a technickou pomoc při řešení zástavby zbraní do vozidel.

CZECH WEAPONS s.r.o. je vývojová organizace, jejímž cílem je stálý nadčasový rozvoj konstrukcí zbraní podle současných trendů a individuálních požadavků zákazníka. Výstupem činnosti společnosti je kompletní zpracování technické dokumentace pro výrobu zbraně, vyrobený prototyp nebo i více prototypů vyrobených na základě této technické dokumentace, jejich odzkoušení a následné předání tohoto tzv. know-how zákazníkovi, kterým jsou obvykle výrobní závody zbrojního průmyslu, ale může jím být i koncový uživatel, pro něhož je společnost CZECH WEAPONS schopna dodávat vlastní vyvinuté zbraně sériové výroby.

Dnes se také společnost podílí na vytváření vlastních projektů určených k malosériové výrobě zbraní se zaměřením na civilní trh. Úkolem těchto nových projektů je zřídit samostatné pracoviště malosériové výroby zbraní, jak za účelem vlastního prodeje a tím oslovení zákazníka z řad osob, jenž zbraň kupují ke sportu a kondiční střelbě, ale také k ochraně zdraví a majetku, tak i za účelem zkvalitnění služeb zákazníkům, jež mají zájem odkoupit kompletní odzkoušené know-how výroby jednotlivých typů zbraní.

Naše výsledky

2010 - 2015
Vývoj speciálního závěrového mechanismu třetí generace
a následné zapsání patentu ve světě + vývoj zbraní podle současných
i budoucích standardů moderních zbraní.

2007 - 2009
Účast na vývoji multi-rážové útočné pušky v rámci projektu NATO „Voják 21 století“.

2005 - 2006
Vyvinut ruční granátomet pro Námořní pěchotu Spojených států amerických.

2002 - 2004
Vylepšení různých sérií zbraní (zjednodušení a zdokonalení takticko-technických vlastností).

1997 - 2001
Vyvinuta skupina pěchotních zbraní.

1996
Vynalezen závěrový mechanismus, který značně redukuje zpětný ráz zbraně.

KNOW-HOW

Naše know-how (závěrový mechanismus zbraně) je patentován v různých zemích světa:

- USA
- Čína
- EuroAsie (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldávie, Rusko, Tádžikistán, Turkmenistán)
- Evropa (Evropská unie, Albánie, Švýcarsko a Lichtenštejnsko, Island, Monako, Makedonie, San Marino, Norsko, Turecko)
- Kanada

Přihlášky jsou dále podány Indii.

Charakteristika

Vyvinuli jsme celou řadu ručních palných zbraní v rážích od 4,38 mm do 40 mm, které se vyznačují:

  • Vysokou unifikací konstrukčních skupin, dědičností a vzájemnou zaměnitelností dílů. Tím je možno zbraně vyrábět hospodárně a pružně. Přechod zaměstnanců při změně výroby z jednoho typu zbraně na druhý je snadný, s využitím všech zkušeností, které již zaměstnanci mají.
  • Jednoduchou konstrukcí s malým počtem součástí, vyráběných na jednoduchém strojním zařízení nebo za použití moderních technologií výroby. Nízká výrobní a montážní pracnost zvyšuje hospodárnost výroby, přitom se zbraně vyznačují vysokou spolehlivostí funkce.
  • Nízkou hmotností zbraní danou využitím originální konstrukce závěrového mechanizmu a snížením zpětného rázu. To snižuje výrobci materiálové náklady na výrobu zbraní, zatímco pro střelce je střelba z těchto zbraní komfortnější a manipulace s nimi snazší.
  • Zvýšenou přesností střelby, zejména při střelbě dávkami. Tím je zvyšována bojová efektivnost střelby, klesají náklady na munici a plnění bojových úkolů je rychlé a spolehlivé.