VOJENSKÉ
ZBRANĚ

Vojenské zbraně

Od prvopočátku se společnost zabývala především rozvojem svého know-how (patentu č. 283180) a jeho aplikací do konstrukce vojenských zbraní. Různými zkouškami a počtem funkčních vzorků zbraní různých ráží se společnost snažila odzkoušet tento závěrový mechanizmus především u běžně používaných zavedených rážích ve výzbroji armád.

Bylo prokázáno, že patentovaný závěrový mechanizmus snižuje vnímaný zpětný ráz zbraně, který rozkládá v čase. To je výhodné pro obsluhu zbraně především při střelně dlouhými dávkami, kdy se dosahuje až o 40% menšího rozptylu zásahů v cíli než jaký mají konkurenční zbraně.

Další výhodou této konstrukce je, že nepoužívá k pohonu závěru odvod prachových plynů z hlavně. Tím je mechanismus zjednodušen, snáze se čistí a je odolnější znečištění. Výsledkem je zvýšená spolehlivost funkce zbraně.

Civilní zbraně